Middengebied Spoorzone

Deurne - Deurne
Toekomstig aanbod

Koopprijzen n.n.b.
Huurprijzen n.n.b.

Over dit project

De nieuwe identiteit van het Middengebied zal worden bepaald door een nieuw woonmilieu. Bij de ontwikkeling van het nieuwe woonmilieu wordt gestreefd naar een samenhangende ontwerpstijl van zowel het stedenbouwkundig plan als de
woningen en de openbare ruimte. Het plan wordt daar bij toegespitst op de specifieke wensen van de Deurnse woonconsument, waardoor dit plan concreet gestalte geeft aan deze gebiedsidentiteit die concurrerend is met het letterlijk 'ruime' woningaanbod van Deurne. In totaal worden binnen dit gebied 168 woningen beoogd, waarvan 47 woningen zich binnen het wijzigingsgebied zijn opgenomen. Deze gronden kunnen na het vaststellen van een wijzigingsplan in ontwikkeling worden gebracht.

Wijzigingsgebied
Niet alle gronden van het ontwikkelingsgebied zijn op dit moment verworven, waardoor niet het gehele gebied in één keer een nieuwe directe bouwtitel kan krijgen. Om de procedure niet verder te op te houden is er gekozen om een gedeelte van het gebied in een wijzigingsmogelijkheid op te nemen. Hierdoor kan de rest van het gebied worden getransformeerd. In een later stadium, kan
middels een wijzigingsplan het overige gebied worden getransformeerd. Middels een rode stippellijn is globaal aangegeven welk gedeelte binnen een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen. Het bestemmingsplan is echter met opzet flexibel gemaakt, zodat op de behoefte van de markt kan worden ingespeeld. Het betreft hier dan ook geen de finitieve uitwerking.

Wonen
Voor het Middengebied ligt de nadruk op het creëren van een nieuw woonmilieu nabij een intercitystation en op een steenworp afstand van het centrum van Deurne. Een woonmilieu wordt gedefinieerd als een karakteristieke
woonomgeving, met de daarbij behorende woningtypen, groen- en verkeersstructuren en beeldkwaliteit. In het Middengebied - Spoorzone ligt de focus op woningbouw voor (startende) 1- en 2-persoonhuishoudens en jonge gezinnen. De ligging nabij het intercitystation (mobiliteit) en centrum wordt daarmee benut. De nadruk ligt op grondgebonden woningen en kleine kavels in de segmenten huur en koop tot circa ¤ 250.000,--. Waarbij de insteek is, een woningbouwprogramma waarmee flexibel en gefaseerd aan de behoeften kan worden voldaan, passend binnen de gemeentelijke en regionale kaders
.
Op basis van de genoemde focus en de gemeentelijke en regionale woningbouwafspraken wordt het volgende programma voor het Middengebied gehanteerd:
- maximaal 190 woningen;
- nadruk grondgebonden woningbouw
- woningcategorieën:
* middeldure huur 0 tot 25%
* dure huur 0 tot 25%
* goedkope koop 15 tot 35%
* middeldure koop tot ¤ 250.000,-- 25 tot 45%
* middeldure koop vanaf ¤ 250.000,-- 10 tot 25%
* dure koop 0 tot 10%
waarvan in totaal minimaal 35% sociale sector (middeldure huur + goedkope koop)

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de realisatie van 168 woningen mogelijk te maken. Aan de zuidzijde van het spoor, langs de Fabriekstraat, worden rijwoningen beoogd. Deze rijwoningen liggen evenwijdig aan het spoor over de gehele lengte van het plangebied. De zuidelijke plangrens wordt gevormd door de Steenovenweg. Langs de Steenovenweg worden met name twee-onder-één kapwoningen beoogd, met een enkele vrijstaande woning. De woningen hiertussen bestaan grotendeels uit rijwoningen, waar ook ruimte wordt geboden voor enkele patio- en twee-onder-één kapwoningen. De planopzet maakt,
afhankelijk van de behoefte een omzetting naar bijvoorbeeld 3-onder 1-kapwoningen mogelijk.

Meer informatie

Kenmerken

Project
Middengebied Spoorzone
Koopwoningen
168 (waarvan 168 beschikbaar)
Huurwoningen
22 (waarvan 22 beschikbaar)
Type woningen
2-onder-1-kap, Hoekwoning, Tussenwoning, Vrijstaand

Voorzieningen

Parkeren
Parkeerplaats
Tuin
Tuin

Locatie

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Deurne.

Aanmelden